Επικοινωνία

BEONIX

Οδος επιχειρησης:

HE 426555
130 , Λεωφόρος Λεμεσού
3ος Όροφος, Στρόβολος
2015, Λευκωσία, Κύπρος
ETKO Harbour Tower
Aktaias Avenue, 2ος Όροφος
3010, Λεμεσός, Κύπρος
Για οποιοδήποτε τεχνικό θέμα:[email protected]Για PR:[email protected]Για συνεργάτες:[email protected]Για Τύπο:[email protected]
Εισιτήρια