Επικοινωνία

BEONIX

Οδος του φεστιβαλ:

Κυπρος,
11 χλμ από την Λαρνακα,
ΚΟΤ Παραλία, Πύλα

Οδος επιχειρησης:

HE 426555
Στασάνδρου, 9
Διαμ./Γραφείο 201
1060, Λευκωσία, Κύπρος
Για οποιοδήποτε τεχνικό θέμα:[email protected]Ξενοδοχείο, πτήσεις, βοήθεια για μεταφορές:[email protected]Για PR:[email protected]Για συνεργάτες:[email protected]Για Τύπο:[email protected]