Πίσω
The Advocate
Undercatt
Ae:ther
Ameli Paul
The Advocate

The Advocate

Αγαπήστε αυτό που κάνετε και κάντε αυτό που αγαπάτε. Πίσω από αυτό το γνωστό σύνθημα, το πραγματικό πάθος παίζει σημαντικό ρόλο όταν πρόκειται για το έργο, το οποίο στη συνέχεια γίνεται αναπόσπαστο μέρος της ζωής του Advocate (Maksym) και της παγκόσμιας νυχτερινής ζωής γενικότερα.